Nous vous remercions de votre générosité en en effectuant un don au Fonds Antoine Dopchie en cliquant sur un des liens ci-dessous.

Pour tout don de plus de 40 € , la déduction fiscale en Belgique est de 45%. Un don de 100 € ne vous en coûtera que 55 .

Pour les donateurs de France, du Luxembourg et du Danemark, la Fondation Roi Baudouin est également agrée pour la déduction fiscale, selon les conditions spécifiques du pays. Faites votre don en faisant un virement directement sur compte de la Fondation Roi Baudouin.

Fonds Antoine Dopchie – ***181/0140/00011***

Wij danken u voor uw vrijgevigheid door een gift te doen aan het Antoine Dopchie Fonds door op onderstaande link te klikken.

Voor een gift van ten minste 40 €, is er een fiscale aftrekbaarheid van 45%. Een gift van 100 € zal u slechts 55 € kosten.

Voor de schenkers uit  Frankrijk, Luxemburg en Denemarken is de koning Boudewijnstichting ook erkend voor fiscale aftrekbaarheid, volgens de specifieke voorwaarden van het land. Maak uw gift door een overschrijving aan de Koning Boudewijnstichting met als vermelding: 

Fonds Antoine Dopchie – ***181/1040/00011***